Лихвите по депозитите на домакинствата се увеличиха на месечна база през октомври

Лихвите по депозитите на домакинствата се увеличиха на месечна база през октомври
  • Публикация:  Classa.bg**
  • Дата:  
    28.11.2019
  • Сподели:

Лихвите по депозитите, които фирмите и домакинствата са направили през октомври, се движат разнопосочно или се запазват на почти същите нива, става ясно от статистиката с предварителни данни на Българска народна банка (БНБ). В сравнение със септември при домакинствата обаче има увеличение.

 

Наблюденията на Investor.bg показват, че за бизнеса средната лихва при новите договори през октомври се движи разнопосочно. В края на миналия месец олихвяването при тях на спестяванията с договорен матуритет в левове на годишна база спада с 0,05 процентни пункта до 0,03%, но а по тези в евро нараства с 0,02 пр.п. до -0,01%. В сравнение със септември средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с 0,02 пр.п., а по тези в евро се увеличава с 0,01 пр.п.

През миналия месец домакинствата са получавали средна лихва епо спестяванията си с договорен матуритет в левове по-ниска с 0,03 пр.п. до 0,15%, отколкото преди година. По депозитите обаче тя е по-висока с 0,02 пр.п. до 0,23%. В сравнение със септември 2019 г. средният лихвен процент по спестяванията с договорен матуритет в левове нараства с 0,01 пр., а по тези в евро – с 0,07 пр. п.

 

ДЕПОЗИТИ НА СЕКТОРИ НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДОМАКИНСТВА (НОВ БИЗНЕС)

 

Лихвени проценти по салда

Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове на фирмите през октомври е 0,01%, като запазва нивото си в сравнение с октомври 2018 г., а по овърнайт-депозитите в евро спада незначително. В сравнение с година по-рано средната лихва по спестяванията с договорен матуритет в левове в централната банка отчитат намаление с 0,04 пр.п. до 0,10%, а по тези в евро се увеличава с 0,01 пр. п. до 0,14%.

 

                ДЕПОЗИТИ НА СЕКТОР НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ (САЛДА)

 

През октомври средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро на домакинствата запазват достигнатите нива от 0,02%. При спестяванията с договорен матуритет в левове средният лихвен процент се понижава с 0,07 пр.п. до 0,24%, а по тези в евро – с 0,05 пр.п. до 0,21%. В сравнение с октомври миналата година средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в левове спада с 0,02 пр.п. до 0,05%, а по тези в евро – с 0,01 пр. п. до 0,07%.

 

ДЕПОЗИТИ НА СЕКТОР ДОМАКИНСТВА (САЛДА)

 

 

В БНБ информират, че през октомври основният лихвен процент (ОЛП) е 0,00%, като запазва нивото си в сравнение с октомври 2018 г. и с миналия месец. Индексът ЛЕОНИА Плюс e -0.52%. За една година той намалява с 0,02 процентни пункта, а в сравнение със септември – с 0,05 пр.п.

Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция (ДЛП) през миналия месец е 0,25% и на годишна база се понижава с 0,49 пр.п., а спрямо септември 2019 г. – с 0,10 пр.п.

 

ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО ИЗБРАНИ ИНСТРУМЕНТИ

 

 

Станете почитател на Класа