Външният дълг на България нарасна през юни с 0,4%

Външният дълг на България нарасна през юни с 0,4%
  • Автор:  Classa.bg**
  • Дата:  
    29.08.2019
  • Сподели:

Брутният външен дълг на България (частен и държавен) расте като част от брутния вътрешен продукт (БВП) и към края на юни е 34,034 млрд. евро, което е годишно увеличение с 0,4% (144,5 млн. евро). Така той представлява 57,5% от прогнозния БВП на страната, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ).

За сравнение през май дългът беше 57,1% (33,798 млрд. евро), през април – 57,4% от БВП (33,964 млрд. евро).

 

https://www.investor.bg/images/articles_uploaded_photos/0000003774.jpg

 

В края на юни дългосрочните задължения са 25,712 млрд. евро и за една година намаляват с 0,9% (224,2 млн. евро).

Към 30 юни краткосрочният външен дълг възлиза на 8,321 млрд. евро, като за една година нараства с 4,6% (368,8 млн. евро).

Дълг на централната и местната власт

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на юни е 5451 млн. евро и за една година се понижава с 3,4% (193.7 млн. евро).

Външните задължения на банките са 4,500 млрд. евро и нарастват на годишна база с 1,9% (85,5 млн. евро).

Колкото до бизнеса и домакинствата техните външни задължения за една година нарастват с 0,7% (71,5 млн. евро) до 10,862 млрд. евро.

Към 30 юни вътрешнофирменото кредитиране достига 13,220 млрд. евро, при годишен ръст с 1,4% (181,3 млн. Евро).

За първите шест месеца на тази година полученото външно финансиране от нерезиденти е в размер на 3,444 млрд. евро в сравнение с периода януари – юни 2018 г., когато беше 2,944 млрд. евро. От тях 225,6 млн. евро (6,5% от общия размер) са за сектор Държавно управление, 799,2 млн. евро (23,2% от общия размер) за сектор Банки, 504,7 млн. евро (14,7%) за фирмите и гражданите, а 1,915 млрд. евро (55.6%) са вътрешнофирмено кредитиране.

През януари – юни извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 3,096 мллд. евро, докато преди година за тях се използваха 3,116 млрд. евро .

Нетен външен дълг

Нетният външен дълг в края на юни е отрицателен в размер на 4,237 млрд. евро, като намалява с 223,5 млн. евро (5,6%) спрямо края на 2018 г. (отрицателна стойност от 4,014 млрд. евро, 7.3% от БВП). Понижението се дължи на по-голямото увеличение на брутните външни активи (с 914,7 млн. евро, 2,4%) в сравнение с нарастването на брутния външен дълг (с 691,3 млн. Евро, 2,1%).

Нетният външен дълг намалява с 2,603 млрд. евро спрямо юни 2018 г. (отрицателна стойност от 1,634 млрд. евро, 3% от БВП).

Прогнози и очаквания

През тази година БВП на България ще достигне до 100 млрд. лева, записа в есенната си макроикономическа  прогноза Министерство на финансите.

Доклад на Европейската комисия от 27 февруари 2019 г. с анализ за устойчивостта на дълга и фискалните рискове дава прогнози за дълга и базов сценарий в съотношение на брутния дълг.  Докато през 2017 година съотношението беше 25,6%, а през миналата година – 23,3%, за тази година се очаква то да е 21,3%, а догодина – 19,5%.

Преди време правителството заяви, че до края на мандата ще свали външната задлъжнялост на 20% от БВП.

Investor.bg припомня, че през 2017 г. дългът на България беше 25,6% от БВП, като намаля спрямо предходната 2016 г., когато беше чувствително висок – 29,6%. През 2015 г.  дългът спадна до 26,2%, а през 2014 г. задълженията на България бяха 26,97% от БВП. Най-нисък дълг имаше през 2013 г.  – 17,01%, показват данните на националната статистика.

 

 

Петя Стоянова, редактор Елена Илиева

Станете почитател на Класа