Платежният излишък на България през януари се сви до 161,8 млн. евро

Платежният излишък на България през януари се сви до 161,8 млн. евро
  • Автор:  Петя Стоянова investor.bg
  • Дата:  
    23.03.2019
  • Сподели:

Текущата и капиталова сметка на България през януари е положителна и възлиза на 161,8 млн. евро. Това е ръст на резултатите, тъй като година по-рано страната ни отчете дефицит от 123,2 млн. евро. Според предварителните данни на Българската народна банка (БНБ) през първия месец на тази година салдото по текущата сметка е на плюс с 88.7 млн. евро, докато година по-рано излезе на минус със 139,4 млн. евро.Търговското салдо за януари 2019 г. е на отрицателна територия с 64,5 млн. евро, като преди година отново имаше дефицит от 205.5 млн. евро.

 

0a

 

В първия месец на тази година изнесените български стоки са за 2,336 млрд. евро, като експортът расте с 8,4% (180,2 млн. евро) спрямо година по-рано. За сравнение износът за януари 2018 г. се увеличи с 13,9% на годишна база.

През януари са внесени стоки за 2,400 млрд. евро, при годишен ръст от 1,7% (39.2 млн. евро), отчитат в централната банка. Импортът през миналия януари отбеляза ръст от 20% на годишна база.

Салдото по услугите е положително в размер на 110,1 млн. евро, като преди година отново беше на плюс с 91,9 млн. евро.

Салдото по статия Първичен доход (която включва доход, свързан с факторите на производството (работна сила, капитал или земя), данъци върху производството и вноса и субсидии) е на положителна територия с 10,6 млн. евро. За сравнение, през януари 2018 г. то беше на минус с 67,8 млн. евро

Салдото по статия Вторичен доход (която отразява преразпределението на доход) е положително в размер на 32.5 млн. евро, като година по-рано пак беше на плюс с 42 млн. евро.

Капиталовата сметка през януари е положителна в размер на 73,1 млн. евро, като преди година пак излезе на плюс с 16,3 млн. евро

Финансовата сметка е на минус с 32,8 млн. евро, като преди година стойността ѝ отново беше отрицателна и възлезе на 121,1 млн. евро

Салдото по статия Преки инвестиции, представена съгласно изискванията на шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция, е положително в размер на 448,2 млн. евро при отрицателно салдо от 224,5 млн. евро през януари 2018 г.

Преките инвестиции – активи се понижават с 49 млн. евро, докато преди година отбелязаха увеличение с 81,9 млн. евро.

Преките инвестиции – пасиви намаляват с 497,2 млн. евро, докато през първия месец на миналата година се увеличиха с 306,4 млн. евро.

Резервните активи на БНБ се понижават със 715,2 млн. евро (1.2% от БВП), като преди година намалението беше 1,358 млрд. евро.

Станете почитател на Класа