„Лукойл“ глобен с 26 000 лева

Нефтопреработвателният комбинат „Лукойл Нефтохим Бургас“ получи глоби на обща стойност 25 452 лева, съобщи bourgasINFO.com.
Нефтопреработвателният комбинат „Лукойл Нефтохим Бургас“ получи глоби на обща стойност 25 452 лева, съобщи bourgasINFO.com. Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас наложи на комбината месечна глоба 15 452 лева заради наднормено съдържание на общ азот в отпадъчните води. Санкцията е разписана от министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров и ще важи до преустановяване на замърсяването или до констатиране на нови стойности. Комбинатът е глобен и с 10 хил. лева заради неспазени срокове за въвеждане в експлоатация на депо за производствени отпадъци. Инспекторите са установили, че не се извършват пълни измервания в инсталациите на нефтокомбината при изгаряне на течни и твърди отпадъци. Физико-химическият анализ на пробите на изход от централната пречиствателна станция за отпадъчни води е показал наднормени стойности на общ азот, които не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения, записани в издаденото комплексно разрешително на комбината. Най-малко два пъти годишно се извършват измервания за контрол на вредните емисии на изход от пречиствателната станция. През тази година са извършени две такива измервания. Предстои вземане на проби за третото тримесечие.

Станете почитател на Класа