Xstrata се насочи към Eland Platinum

Месеци след като загуби битката за канадката компания LionOre швейцарският концерн Xstrata съобщи за намерението си да придобие южноафриканската Eland Platinum Holdings Ltd за 1 млрд. долара, предаде Ройтерс.
Месеци след като загуби битката за канадката компания LionOre швейцарският концерн Xstrata съобщи за намерението си да придобие южноафриканската Eland Platinum Holdings Ltd за 1 млрд. долара, предаде Ройтерс. Xstrata предлага за всяка акция на Eland 105 ранда (официалната валута на ЮАР) в наличност. Това е цена с 14% по-висока от средната стойност на една ценна книга на африканската компания за последните 30 дни. Швейцарският концерн е получил подкрепата на акционерите на Eland, в това число и на директора й, който притежава 51 на сто от предприятието. „Ние предполагаме, че добива и обработката на обогатена руда, както и високия ръст на производтвото ще създадат идеална основа за развитие на бизнеса на Eland“, коментират от Xstrata. Швейцарската компания, в която световният консорциум Glencore притежава дял от 36%, е оповестила чиста печалба в размер на 3 млрд. долара за първите шест месеца на 2007 г. Това съвпада с прогнозите на анализаторите и е с 47 на сто повече в сравнение със същия период на изминалата година. Мениджмънтът на Xstrata очаква повишаване на ефективнотостта на текущото производство на компанията през втората половина на 2007 г. благодарение на високото търсене на продукция в Азия. „Потребността в развиващите се азиатски икономики, тези в Близкия Изток и Европа компенсират намалялото търсене в САЩ. В момента в Щатите се наблюдава стагнация в жилищния сектор и проблеми на кредитния пазар, което вероятно ще доведе и до намаляване потреблението на ключови видове материали, като медта и цинка“, твърдят от компанията. Основни конкуренти на Xstrata са добивни компании като BHP Billiton и Rio Tinto. През изминалата година концернът е извършил три крупни придобивания, едно от които е покупката на канадския производител на никел Falconbridge.

Станете почитател на Класа