Таксата - необявеният административен данък

Правителството на Румъния вчера обяви, че е намалило, обединило или премахнало 189 от общо 491 съществуващи такси и тарифи и така спестява на народа си 75 млн. евро годишно.
Какво е положението у нас? В България в момента действат най-малко 364 тарифи на министерства, ведомства и общини. За последните 3 години те са се увеличили със 180%. По закон таксите за държавните и общинските услуги трябва да покриват само разходите за предлагането им.
Проблемът е, че те са толкова много, че неофициално са се превърнали в един вид административни данъци. С тази разлика, че не се включват в изчисляването на общата тежест за бизнеса. Така например не се брои за харч таксата за банков превод, с който се издължаваме към данъчната администрация. За трансфера само на един налог броим минимум по 5 лв. дори когато внасяме 1 лв. за погасяване на остатъчна лихва по стар дълг.
Според БСК родният бизнес харчи по 140 млн. лв. годишно за банкови преводи и административно обслужване. То е наложено от държавата, а не е прищявка на бизнеса.
За кметовете или за министерските чиновници пък таксата е източник на допълнителни и съвсем прозрачни приходи. С тях се допълват заплатите, при това по законен и без заплаха за наказателно преследване път.

Станете почитател на Класа