Риск е да се наливат пари по време на криза

След 10 години ще разберем дали държавата е вложила успешно 100 млн. лева в седемте индустриални зони, които се изграждат с идеята да привлечем стратегически индустриалци. Това заяви пред „Класа“ Кънчо Кънчев, изпълнителен директор на „Национална компания индустриални зони“. Според него само при спекулативни сделки с имоти може да се залага по-кратък срок за връщането на парите.
В разгара на кризата икономическият министър Петър Димитров е убеден, че държавата трябва да плаща част от капиталовложенията на бизнеса. Това не било в разрез с европейската практика и вече Великобритания дала пример с подобни стимули за инвеститорите.
В същото време сини икономисти предупредиха, че наливането на пари в много и различни сектори от страна на правителството води до хаос. Участието на държавата в бизнес начинания е излишно, твърдят от опозицията.
Прехвърлянето на 100-те млн. лв. от бюджета към „Национална компания индустриални зони“ вече е факт. С парите трябва да се изгради инфраструктура.
Тепърва ще стане ясно дали и как ще бъде изградена инфраструктурата, колко индустриалци ще привлечем и в резултат какви работни места ще се открият. Дано наливането на пари по време на криза да не се окаже мярка без ефект, платена със средствата на данъкоплатците.

Станете почитател на Класа