6 млрд. евро за Турция, среден пръст за България

6 млрд. евро за Турция, среден пръст за България
  • Автор:  Classa.bg**
  • Дата:  
    20.03.2017
  • Сподели:

Темите от изминалата седмица са свързани с европейски решения. Знаете ли, уважаеми българи, как се вземат решенията в Брюксел, или както се изразяват медиите, „реше­нията на върха“. Събират се 28 дър­жавни ръководители и накрая излиза решение. Как става това?

 

Вероятно си мислите, че както в сдруженията от стопански, несто­пански, граждански, политически и друг тип трябва да има управител­но тяло, някакъв регламент, съответ­но гласуване, протокол и решение. Не! Такова нещо няма. Решенията се взимат неясно как. Опитахме с мо­ите колеги през сайтовете на Евро­съюза и неговия орган – Съвета на ЕС, да разберем как става това. Ня­ма отговор. Спомняте ли си, че за­дадох веднъж въпрос на Бойко Бо­рисов как точно става това, т.е. дали би изразил своето негативно мне­ние, спрямо санкциите срещу Ру­сия, които вредят на България. Той тогава каза в пристъп на откровение от парламентарната трибуна, че как­вото и да си говорим във вътрешен план, там

В БРЮКСЕЛ, „ВСИЧКИ ВДИ­ГАМЕ РЪЧИЧКА „ЗА”

 

Както сподели една минис­тър-председателка на Балтийска държава, даже им взимали телефо­ните на влизане в това съвещание на върха, като в гангстерска банда, след което решението излиза през меди­ите, без да е ясно кой какво е казал, кой на какво мнение бил, има ли из­общо различни мнения.

 

Например сега четем в медиите, че, примерно, господин Орбан бил наложил вето на решението на ЕС за Турция, казва говорителят на ун­гарското правителство Колач. А как го е наложил това вето, по какъв на­чин? Какъв е въобще регламентът за вземане на решение на срещата на върха? Колкото и да изглежда еле­ментарен този въпрос, оказа се, че той е ключът към манипулирането и всъщност решаването на съдбата на 500 милиона европейци.

 

500 милиона европейци не знаят как се взимат решения, определящи тяхната съдба и живот. АТАКА ще продължи да ви занимава с тази тема и на телевизионно, и на политическо ниво, за да ви докажем, че всъщност

 

ВЪРХОВНИЯТ СЪВЕТ НА ЕС ДЕЙСТВА КАТО НЯКАКВА ТАЙНА ЛОЖА.

 

Действа като някаква гангстер­ска групировка. Действа като всич­ко друго, но не и като демократична институция, при която да има откри­тост.

Обявявам скромна, но от сърце награда за този, който ми посочи такъв протокол за следващата сре­ща с изказвания и съответно реше­ния и начина, по който се взимат. Като партия ще продължим да зада­ваме въпроси вече и към европей­ските институции защо крият начи­на, по който взимат решение. Пише в медиите, че Виктор Орбан се про­тивопоставил на договорености­те по бежанската криза, постигната на срещата „ЕС-Турция“ в Брюксел. Как като няма регламент?

 

Тъй като темата през изминалите дни беше как Турция изрекетира Ев­росъюза за 6 милиарда, то остава въ­просът каква позиция е взел българ­ският премиер. Защото нас това ни интересува преди всичко. Все пак не живеем в Унгария, Орбан не ни е премиер. На нас премиер ни е Бойко Борисов. Каква позиция е взел той? Някой от вас да знае, да е прочел?! Не. Вие четете и слушате това, кое­то той казва пред български медии. Но той може да каже каквото си иска тук, а после какво казва в Брюксел е друго. Има ли възможност да на­ложи вето? Ако има, защо не го на­лага?

 

Защо Турция получи 6 милиарда евро от ЕС? За да задържала бежа­нци, за да приемала тези, които би­ли нелегално влезли в Европа. Я виж ти?! Значи имало нелегално влезли мигранти в Европа. А досега това не се признаваше. Първото признание на Меркел, тъй като тя олицетворя­ва в момента ръководството на Ев­росъюза, е, че Европа също се наво­дни от нелегални мигранти. Сега на Турция й се изсипва златен дъжд от 6 милиарда евро. Нали се сещате, че ние с вас също ще плащаме част от тези пари?

 

НИЕ, БЕДНИТЕ БЪЛГАРИ, ЩЕ ПЛАЩАМЕ НА ТУРЦИЯ.

 

Какво получава България? Кръгла нула затова, че имала много добре поддържана граница, както се хва­лят премиерът и правителството. Всъщност границата ни не е добре поддържана. Всеки знае, че през нея, който не е поискал, не е минал. За това, че България е основна мишена на мигрантската вълна, ще ви цити­рам големия приятел на българското правителство Реджеп Ердоган. Ин­формацията е от сайта „EuroToday ”, който цитира буквално изказването на рекетьора Ердоган:

 

„Ние можем да отворим вратите към Гърция, България по всяко вре­ме, като качим бежанците на автобу­си. Е как ще се справят с бежанците Гърция и България, ще ги избият ли?”, пита саркастично Ердоган. Т.е. ние имаме един рекетьор, който за­плашва, че ще наводни Гърция и България.

 

ДА СТЕ ЧУЛИ ЗА ТАЗИ ЗА­ПЛАХА В БЪЛГАРСКАТА СТРАНА?

 

Българското външно министер­ство да е реагирало? Българското правителство да е казвало, чакай, как така ни рекетираш и заплашваш по този начин? Не!

 

Българското правителство про­дължава да твърди, главно през ус­тата на премиера, че България се на­тискала да бъде сътрудник, някакъв координатор между Евросъюза и Турция. В какво точно да се намеси, какво да координира? Може би тези вълни мигранти, с които Ердоган за­плашва, че ще ни залее? Да направ­лява автобусите ли? Не знам, но така говорят висшите представители на българското правителство, вместо да потърсят сметка на Ердоган за за­плахите му, както пише, че Орбан е направил.

 

Още в Брюксел нашият минис­тър-председател трябваше да излезе пред медиите и да каже ясно, че ние в България не сме съгласни с това да се дават 6 милиарда евро на Турция, а за България, образно казано, сре­ден пръст.

 

Че за какво й е на Турция да вли­за в Евросъюза, тя вече е вътре. Тя е много п`о член на ЕС, отколкото България или Гърция, която получа­ва 700 милиона.

 

ГЪРЦИТЕ ПОЛУЧАВАТ 700 МИЛИОНА, ТУРЦИТЕ 6 МИ­ЛИАРДА, БЪЛГАРИТЕ 0.

 

Това е днешният ЕС, това е днеш­ната среща на върха, това е и отно­шението на Брюксел към България – презрително, цинично, убийствено, бих казал. Реакция от българското правителство и външно министер­ство няма.

 

Вие преценете, уважаеми бълга­ри, дали трябва да поддържате тако­ва управление, как да гласувате, като наближат избори, дали да подкрепи­те едно такова управление още вед­нъж. Ваш избор, ваша воля. Тя ви е дадена от Господ, за да решавате.

Станете почитател на Класа