Кризата ще се окаже тест за бизнеса

Вече няма различно мнение – България живее в условията на икономическата криза. Първите оценки говорят за реален отрицателен растеж на БВП, според априлския доклад на ЦИР намалението е около 2% /виж стр. 3/. Подобен резултат е прецедент за най-новата история на страната.
В момента няма икономист, който да се наеме да каже какво ще се случи у нас до края на тази година. Прогнозите за развитието на икономиката са доста разтегливи и варират от 2% намаление до 1% растеж. Анализаторите обаче се обединяват около мнението, че изходът този пък зависи основно от бизнеса и по-скоро от умението му да изплува в мътните води на кризата.
За предприемачите в аграрния и туристическия сектор облаците изглеждат най-рехави, защото потреблението там е все още на прилично равнище и ще пада бавно и полека. По-скоро проблемът опира до обмислени инвестиции, които да направят от двата ресора истински икономически локомотиви.
В по-особена ситуация е индустрията, която преживява безпрецедентен срив. Там ще трябва да се прави най-сериозното преструктуриране. И основното – налага се да се търсят нови пазарни ниши в страни, които са по-слабо засегнати от кризата.

Станете почитател на Класа