Недалновидно е да се харчи по време на криза

Бюджетните харчове към края на март 2009 г. са 113,5% спрямо същия период на 2008 г. Най-голям е делът на капиталовите разходи - 147,3%. Приходите са едва 92,5%... За отбелязване е, че информацията не идва от опозицията, а от финансовото ведомство.
Министерството работи върху план за съкращаване на бюджетните разходи, обяви министър Пламен Орешарски дни преди обнародването на отчета на бюджета за първото тримесечие на 2009 г.
Реално погледнато, разчетите на хазната много приличат на сметките на едно семейство. В успешни години то заделя бели пари за черни дни. Когато постъпленията намалеят, фамилията или свива разходите, или започва да харчи от спестяванията. Прозорливите намаляват разходите. Недалновидните пилеят спестеното.
В политиката също има прозорливи и недалновидни решения. Да се построи път до селище, в което има голям завод, е инвестиция. Ако се опъне първокласно шосе до село, след което има само трънки, е равно на това да се харчат семейните спестявания.
В края на 2008 г. кабинетът обяви, че отделя няколко милиарда за инвестиции. Но за да бъдат направени те, първо трябва да бъдат събрани като приходи в бюджета. От отчета на финансите става ясно, че приходите падат. Разходите обаче не намаляват, а растат. Вярно е, че идат избори, но да харчиш по време на криза е все едно да купиш на жена си скъпо бижу, без да си сигурен, че утре ще можеш да си платиш тока.

Станете почитател на Класа