КПКОНПИ с искове за незаконно придобито имущество за 467 млн. лева

КПКОНПИ с искове за незаконно придобито имущество за 467 млн. лева
  • Публикация:  classa.bg***
  • Дата:  
    26.02.2021
  • Сподели:

През 2020 г. са приети 235 решения за образуване на производства от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), като сумите на бъдещите искове по тях са около 467 млн. лв. Обезпеченото имущество е приблизително на стойност 219 млн. лв., се посочва в доклада на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика.

 

Днес Народното събрание прие доклада за дейността на КПКОНПИ за миналата година, съобщи БТА.

Като устойчива от КПКОНПИ посочват тенденцията за предявяване на искове. През 2020 год. те са толкова, колкото и през 2019 г. - 255, като стойността на претендираното имущество е в размер на приблизително 822 млн. лв.

Предявените искове пред трите инстанции на съдилищата в България са 690, като претенцията, която е отправила Комисията в полза на държавата, е в размер на повече от 3,507 млрд. лева.

 

В Комисията с председател Сотир Цацаров отчитат, че през миналата година са влезли в сила общо 47 решения на българските съдилища. По тях са уважени изцяло 21 иска, частично уважени са 17, изцяло отхвърлени са 9 иска и частично отхвърлени са 17.

 

Общата сума, която е присъдена в полза на държавата по исковете, предявени от Комисията са над 12,172 млн. лева, а отхвърлените искове са на стойност 7,427 млн. лв., се посочва в доклада на парламентарната комисия.

 

Милко Недялков от ПГ "БСП за България" заяви, че докладът съдържа в себе си данни, които могат да послужат за по-нататъшен анализ. „Борбата с корупцията започна много да прилича на борбата с епидемията. Основният извод е, че ние трябва да свикнем да живеем както с вируса, така и с корупцията“, коментира депутатът по време на дискусията.

По отношение на превенцията Недялков отбеляза, че в доклада липсва анализ в кои сфери е корупционният риск.

Депутатът смята, че нараства броят на неподадените декларации.

 

Той е на мнение, че хората, които са задължени да подават декларации, и са от политическия елит на България, считат поддаването на декларации за нещо съществено.

 

Милко Недялков обаче приветства нарастването на глобите и изтъкна, че противодействието на корупцията е друга съществена част от дейността на КПКОНПИ, която за посочения период отчита намаляване на прокурорските преписки.

„Липсва анализ на типа корупционни практики, които открива Комисията в областта на противодействието на корупцията“, каза още депутатът и съветва акцентът за противодействието на корупцията да е в областта на обществените поръчки.

 

Петя Стоянова, редактор Бойчо Попов

Станете почитател на Класа