ЕЦБ поставя под пряк надзор пет български банки

ЕЦБ поставя под пряк надзор пет български банки
  • Публикация:  Classa.bg**
  • Дата:  
    12.09.2020
  • Сподели:

Това са Уникредит Булбанк, ДСК, ОББ, Пощенска банка и Райфайзенбанк

Европейската централна банка (ЕЦБ) съобщи, че ще започне да упражнява пряк надзор над пет банки в България и осем в Хърватия, става ясно от публикация на сайта й. Това са Уникредит Булбанк, Банка ДСК, ОББ, Пощенска банка и Райфайзенбанк.

Ходът е резултат от установеното тясно сътрудничество с Българската народна банка (БНБ) и Хърватската национална банка.

Припомняме, че заедно с влизането в "чакалнята" за еврозоната (ERM II) в началото на юли България и Хърватия влязоха и в Единния надзорен механизъм, който също е под ръководството на ЕЦБ. В резултат на това базираната във Франкфурт институция трябва да поеме директен надзор над значимите банки у нас от 1 октомври, но не беше ясно кои ще прецени за такива. 

От списъка с петте банки, върху които ЕЦБ ще упражнява пряк надзор, отсъства Първа инвестиционна банка (ПИБ), чиято капиталова ликвидност беше последният проблем пред пътя на България към "чакалнята" на еврозоната. Капиталовият недостиг на банката беше открит от стрес тест на Европейската централна банка (ЕЦБ) във връзка с кандидатурата на България за членство в еврозоната. През юни правителството съобщи, че Българската банка за развитие (ББР) ще участва с до 70 процента в увеличението на капитала на ПИБ. 

От днешното съобщение на ЕЦБ става ясно, че банката ще отговаря за прекия надзор над четири български и седем хърватски дъщерни дружества на съществуващи значими банкови групи с централи в Белгия, Гърция, Италия и Австрия. "Така ЕЦБ осигурява изпълнението на регулаторните изисквания да извършва пряк надзор на индивидуално ниво над всички банки, които са част от значими групи, и най-малко над трите най-значими банки във всяка държава", се казва в съобщението.

 

 

 

ЕЦБ също така ще извършва пряк надзор над две нови институции – Банка ДСК в България, считано от 1 октомври, и групата Addiko Bank AG в Австрия, считано от 7 октомври. Надзорът над групата Addiko Bank AG ще включва надзор над нейните дъщерни дружества Addiko Bank d.d. в Словения и Addiko Bank d.d. в Хърватия.

ЕЦБ също така ще отговаря за наблюдението над по-малко значимите институции и за общите процедури за всички поднадзорни лица в двете държави.

БНБ уточнява в публикация на сайта си, че от 1 октомври Радослав Миленков – подуправител, ръководещ „Банков надзор“, ще бъде представителят на Българската народна банка в Надзорния съвет на ЕЦБ със същите права и задължения като всички останали членове, включително право на глас. Той е бил избран с решение на УС на БНБ. 

За целите на директния надзор върху системните банки БНБ определя подкоординатори, както и свои представители в съвместните надзорни екипи за значимите институции.

 

Наблюдението над по-малко значимите банки от страна на ЕЦБ ще включва контрол по прилагането на общите надзорни стандарти на Единния надзорен механизъм. ЕЦБ ще разполага с определени директни правомощия по отношение на по-малко значими институции, свързани с процеса на издаване на лицензии и одобрения, издаването на общи препоръки, указания и инструкции, планиране и осъществяване на инспекции, включително и поемане на директен надзор над по-малко значими институции.

За целите на надзора към Единния надзорен механизъм на ЕЦБ е създадена структура, в която Българската народна банка ще участва.

Божидарка Чобалигова

Станете почитател на Класа