Коронакризата стопи икономиката на България с 10% за три месеца

Коронакризата стопи икономиката на България с 10% за три месеца
  • Публикация:  Classa.bg**
  • Дата:  
    05.09.2020
  • Сподели:

През второто тримесечие на 2020 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на България спада с 10% спрямо първите три месеца от текущата година. Това показват сезонно изгладените данни  на Националния статистически институт, публикувани днес.

Намалението през второто тримесечие спрямо година по-рано е 8,5%. Припомняме, че през първото тримесечие имаше ръст от 2,4%.

Това е най-голямото намаление от 1997 г. насам, показват изчисления на Tradingeconomics.com, а развитието е по-лошо и от експресната оценка на НСИ, която беше за свиване на БВП с 8,2%.

На годишна база влияние за регистрирания икономически спад имат индивидуалното потребление - с намаление от 0,2%, и бруто капиталообразуването - с понижение от 14,1%. Износът на стоки и услуги намалява с 19%, а вносът на стоки и услуги - с 19,1%.

 

 

Именно в периода април-юни бяха в сила строгите противоепидемични карантинни мерки, наложени от правителството с цел ограничаване на разпространението на коронавируса.

По предварителни данни произведените стоки и услуги от икономиката през второто тримесечие на 2020 г. са на стойност 27,395 млрд. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 3944 лв. от стойностния обем на показателя. Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през второто тримесечие на 2020 г. възлиза на 23,848 млрд. лв. по текущи цени, отчитат още от НСИ.

По предварителни данни за второто тримесечие на 2020 г. крайното потребление намалява с 2,1% спрямо предхдното, а бруто капиталообразуването се понижава със 7,9%. Износът на стоки и услуги понижава  равнището си спрямо предходното тримесечие според сезонно изгладените данни с 22,1%, а вносът на стоки и услуги - с 20,4%.

 

 

За периода април-юни относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката увеличава равнището си спрямо същото тримесечие на предходната година с 0,1 процентни пункта. Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 2,1 процентни пункта до 28,4%.

Oтносителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в най-големият сектор на икономиката - този на услугите, намалява до ниво от 68% при 70,2% през съответния период на предходната година, отчитат от НСИ.

За крайно потребление през второто тримесечие на 2020 г. се изразходват 78,7% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 18,9% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

Според сезонно изгладените данни през второто тримесечие на 2020 г. брутната добавена стойност в икономиката намалява с 8,9%.

 

 

Станете почитател на Класа