В края на 2019 г. издръжката на живот стига най-високото си ниво от 7 г.

В края на 2019 г. издръжката на живот стига най-високото си ниво от 7 г.
  • Автор:  Classa.bg**
  • Дата:  
    13.02.2020
  • Сподели:

2517 лева са необходимите средства на месец за издръжка на четиричленно домакинство, включващо двама родители и две деца. С тези средства е възможно да се осигури покриване на разходите за храна, поддържане на жилище, здравеопазване, образование, транспорт и почивка спрямо средните български стандарти. Средната стойност на издръжката за едно лице от четиричленно домакинство, е 629,33 лв.

Това показват данните за последното тримесечие на 2019 г. в традиционното наблюдение на потребителските цени и издръжката на живот на Института за социални и синдикални изследвания. Те бяха представени днес от президента на КНСБ Пламен Димитров и Виолета Иванова от института, съобщават от пресцентъра на синдиката.

За осигуряване на необходимите средства за издръжка нетният размер на работната заплата за всеки от двамата възрастни членове на този тип домакинство, трябва да бъде не по-нисък от 1259 лв. ( като условно приемаме, че двамата възрастни са заети лица). Това означава, че брутното трудово възнаграждение за всеки от тях трябва да достигне 1622 лв., при условие, че работната заплата е единствен източник на доходи.

През трето тримесечие на 2019 г. размерът на средната брутна работна заплата е от 1249 лв., което означава, че за да се достигне необходимата заплата за издръжка, трябва получаваната досега брутна работна заплата да се увеличи с още 373 лв., обясни Димитров. Нетният й размер (969 лв.) е по-нисък с около 23% от необходимата заплата за издръжка. 

В края на миналата година издръжката на живот достигна най-високото си ниво от близо 7 години, като тази година съществен принос за нарастването имат цените на месото и месните продукти, които изместват позицията на хляба и зърнените храни. Ръстът на хранителните стоки бележи най-висок темп от 7 години насам, като достига до 6,1% и далеч надхвърля нивата от предходната година (3,4%).

Тримесечният темп в ръста на цените също отчита най-високи нива след 2010 г. насам, като достига до 1,8%. При нехранителните стоки и услуги годишното нарастване е с 3%, като се доближават до параметрите на предходната година (3,8%).

През 2019 г. най-високо нарастване на разходите за издръжка на живот се наблюдава при групите: месо и месни продукти - с 15,6%, което най-вероятно се дължи на африканската чума по свинете; хляб и зърнени храни с - 3,5%, като нарастването в групата продължава, след като предходната година достигат ръст от 9,7%; мляко и млечни продукти - с 4,6%, като по-силно изразено е нарастването при сирената - с 5,3%; захар и захарни изделия - с 3,2%.

Тези хранителните групи имат висок дял в потребителската кошница при бедните домакинства, вследствие на което техният живот поскъпва относително повече.

Нарастват цените на трите основни сегмента, формиращи разходите за поддържане на дома.  Цените на тока за едногодишен период отчитат ръст с 2,9%, на топлоенергията с 3,5%, водоснабдяване с 5,4%.

България продължава да заема челни позиции и по показателя невъзможност за поддържане на дома достатъчно топъл. По данните на Евростат 33,7% от населението, или около 2,4 млн. души, не могат да поддържа домовете си достатъчно топли, при средни нива за ЕС от 7,3%. Това оказва неблагоприятно въздействие както върху здравето, така и върху условията на живот и благосъстояние на населението.

За София необходимите средства за издръжка на живота за четиричленно домакинство са 3312 лв. Средно на едно лице от този тип домакинство издръжката на живота е 828 лв. и надхвърля средните нива на издръжката за страната с 31,6%. За да се осигурят необходими средства за издръжка на живота, следва всеки от двамата работещи родители да получават нетно трудово възнаграждения не по-ниско от 1656 лв. През трето тримесечие на 2019 г. нетната работна заплата за София-столица е в размер 1322 лв. (бруто 1704 лв.), която е с около 20% по-ниска от реално необходимия разполагаем доход за покриване на  издръжка на живота на 1 лице.

Общите икономически резултати показват, че в София-столица изоставеното на нетната СРЗ е относително по-малко от общото за страната и очакванията са за по-бързо сближаване на тези два показателя, след като през същия период на предходната година тази разлика е от 26,7%.

Изводите от направеното проучване показват още, че 68% от домакинствата живеят с общ доход на едно лице под необходимите средства за издръжка, след като през същия период на 2018 г. е около 69,8%, а 2017 г. са 72,2%. Очертава се тенденция към намаление, но все още всяко седмо домакинство от десет живее с общ доход на едно лице под необходимите средства за издръжка на живота.

Проучването отчита и слабо нарастване на групата на бедните лица спрямо същия период на предходната година, при това в условията на повишение на доходите. Причините са комплексни - нарастване на размера на официалната линия на бедност от 314 на 348 лв., широк обхват на работещи на МРЗ или близка до нея; липсата на справедлива данъчна система, която да освобождава финансов ресурс за нискодоходните групи, посочват от КНСБ.

 

Евгения Маринова, редактор Елена Илиева

Станете почитател на Класа