Поемаме нов държавен дълг от 200 млн. лв.

Поемаме нов държавен дълг от 200 млн. лв.
  • Автор:  Classa.bg**
  • Дата:  
    05.02.2020
  • Сподели:

Дългът ще бъде поет на 10 февруари чрез пускането на вътрешния пазар на петгодишни облигации с фиксирана лихва от 0.01%. Пласирането на ценните книжа ще бъде направено именно от БНБ.

Това е трета облигационна емисия от началото на годината. Предните две бяха в същия размер - по 200 млн. лева. При първата бяха пласирани 5-годишни ДЦК, а при втората - 10.5-годишни, при доходност съответно минус 0.11% и 0.13%.

МФ твърди, че се възползва от "благоприятната пазарна конюнктура и постигнатите изключително добри резултати при предишните две емисии".

Датата на падежа е 15 януари 2025 г.

Тази година финансовото министерство може да поеме до 2.2 млрд. лв. нов вътрешен дълг, което е около два пъти повече в сравнение с 2019 г. Кабинетът може да търси финансиране и на международните пазари, след като парламентът разреши.

Обичайно новите вътрешни заеми се ползват за рефинансиране на стар дълг.

Станете почитател на Класа