Голяма финансова новина чака българите с имоти в Гърция! Хиляди ще...

Голяма финансова новина чака българите с имоти в Гърция! Хиляди ще...
  • Публикация:  Classa.bg**
  • Дата:  
    03.12.2018
  • Сподели:

През следващите дни ще бъде внесен законопроектът за намаляване на ΕΝΦΙΑ (единния данък за собствениците на недвижими имоти), средно с 30%, на два стадия, един през 2019 и един през 2020, пише "Труд". От намалението на ΕΝΦΙΑ ще бъдат облекчени приблизително 5,8 милиона собственици на недвижими имоти.

 

Неа Перамос

 

Най-голяма глътка въздух ще има за малките и средни недвижими имоти, за които ще се плащат в края на 2020 по-малко ΕΝΦΙΑ от 40% до включително и 50%. Колкото повече ще се увеличава данъчната стойност на недвижимите имоти, намалението на ΕΝΦΙΑ ще спада. Що се отнася до недвижимите имоти с данъчна стойност над 500.000 евро, тойще бъде почни нулев. В проектозакона се очаква да се уточни и начинът, по който ще се изчислява намеленият ΕΝΦΙΑ. Ще бъде въведен един коефициент на намаление за 2019 г. и за 2020 г. Първият етап на намаление, който ще се реализира през 2019 г. ще бъде определен средно на 10% ище засяга главно недвижимите имоти с данъчна стойност от 60.000 до включително и 150.000 евро. Най-големият процент намаление (50%)ще касае недвижимо имущество до 60.000. Общото намаление ще се оформя в рамките на намаление на данъка с 30% през 2019 г. и 20% през 2020 г. Съответно, 1.050.319 собственици, които притежават недвижимо имущество с данъчна стойност до 100.000 евро ще ползват средно намаление достигащо до 40,8%, което ще се разпределя на 21,8% през 2019 г. и на 19% през 2020 г . Поетапно и колкото повече се увеличава стойността на недвижимото имущество, намалението на ΕΝΦΙΑ в рамките на двете годинище достига 28,43% средно, за имущества с данъчна стойност от 100.001 до 150.000 евро, 28,43 %, за имущества от 150.001 до 200.000 евро, 20,1% за имущества от 200.000 до 500.000 като намалението ще се минимализира на 11,4% и след тази граница ще се занулява. Например за един апартамент от 80 квадратни метра с данъчна стойност 100.000 евро собственикът плаща днес ΕΝΦΙΑ от 296 евро. През 2019 г. с прилагането на първия етап на намаление ще плати 224 евро, тоест 72 евро по-малко, докато за 2020 г. ще плати 148 евро, тоест, половината от това, което ще плати през 2018 г. След прилагането на гореспоменатите изменения, остават публични финанси възлизащи на приблизително 200 милион евро, които ще бъдат използвани за корекции на грешки в структурата на данъка, с цел да стане по-реален и справедлив. Така, след разпределение на допълнителните 200 милиона евро, средното намаление на ΕΝΦΙΑ от 26,18% (от намалението на 2-ра фаза)ще стигне 30% в сравнение с днешното утежняване.

Станете почитател на Класа