За 10 години инвестиции за 8 млрд. лв. са получили сертификат клас „А"

За 10 години инвестиции за 8 млрд. лв. са получили сертификат клас „А"
  • Автор:  investor.bg
  • Дата:  
    13.09.2018
  • Сподели:

От години управляващите (без значение от коя партия са) повтарят, че България е чудесна дестинация за инвестиции и непрекъснато се опитват да показват постижения в тази насока. Действително у нас има някои плюсове, като например сравнително постоянната данъчна тежест и евтината работна ръка. Много неща обаче куцат. Описвали сме ги многократно и едва ли е нужно да се повтарят.

Тъй като темата е любопитна и има нужда от малко конкретика, Investor.bg изпрати въпроси към Българска агенция за инвестиции (БАИ) - ведомството, което е натоварено със задачата да рекламира България сред потенциални капиталовложители и да сертифицира инвеститорските проекти през различните статуси на изпълнението им. Решихме да се фокусираме върху инвеститорите клас „А“, тъй като при тях праговете за издаване на сертификат са най-високи и получават най-солидни държавни преференции.

В общия случай необходимата инвестиция за лас „А“ е 10 млн. лв., като има и някои изключения. Същото важи и за броя разкрити работни места - между 25 и 150 нови работни места в зависимост от съответната дейност.

Според данните на БАИ за периода от 2008 до 2018 г. са издадени 132 бр. сертификати за клас "А" на обща стойност близо 8 млрд. лв. и са разкрити приблизително 23 хил. работни места. Само от началото на 2018 г. до края на юни са издадени сертификати на 9 компании, инвестирали за общо 300 млн. лв.

Интересното е, че действително последните 2 години, за които има пълни данни – 2016 и 2017 г., са периодът, в който най-много инвеститори са дошли в страната и са получили своя сертификат клас „А“ - по 19 броя за всяка от двете години. Най-малко са били издадените сертификати през 2011 и 2013 г. - по 4 броя на година. 

2009 г. - първата година след глобалната финансова криза, предизвикана от колапса на Lehman Brothers в САЩ, също е добра – тогава са издадени 13 сертификата за инвеститор клас „А“.

От всички 132 компании, получили сертификати обаче само 31 са разширили дейността си в страната. От БАИ не разполагат с информация за дружества, взели решение да прекратят дейността си в страната.

Към настоящия момент в Агенцията се разглеждат 29 бр. проекти в процес на сертифициране на обща стойност над 500 млн. лв. с потенциал да разкрият над 2 400 нови работни места, предимно в секторите: производство, информационни технологии, здравеопазване, складиране и др.

Към края на август на територията на България оперират 107 големи инвеститори.

Преди близо два месеца проучване на атрактивността за инвеститорите, проведено от консултантската компания Ernst&Young за 2017, показа, че България се нарежда на 29-о място по проекти от преки чужди инвестиции от общо 51 европейски страни. От документа става ясно още, че през миналата година в България са инвестирани чужди капитали в 33 проекта (общо, не само клас „А“), което е с три по-малко спрямо 2016 г. и 17 по-малко спрямо 2015 г. Създадените работни места намаляват с близо една трета до 2739.

За това, че инвеститорите все повече бягат от страната алармираха и от Българска стопанска камара преди месец. Според работодателската организация в периода 2007-2017 г. общият обем на инвестициите у нас остава непроменен - около 18 млрд. лв. годишно, с пик през 2008 г., когато са 24 млрд. лв., но това е предимно благодарение на местните инвестиции, т.е. на инициативата на българския предприемач.

Данните показват, че само за десет години преките чуждестранни инвестиции са намалели 10 пъти в абсолютна стойност и 14 пъти като процент от БВП. От 17,7 млрд. лв. през 2007 г. те падат на 1,8 млрд. лв. през 2017 г., а като процент от БВП - от 28% през 2007 г. намаляват до 2% през 2017 г.

Така че, ако управляващите действително искат генератор на икономическия растеж на България отново да станат инвестициите, а не само потреблението и износът, ще трябва още доста работа да свършат. Защото явно минусите в това да вложиш капитал тук са повече от плюсовете и ниските данъци и членството ни в ЕС не са панацея на всички останали проблеми. 

Станете почитател на Класа