Усложняват се условията пред международната търговия

Усложняват се условията пред международната търговия
  • Автор:  classa
  • Дата:  
    09.06.2018
  • Сподели:

Износителите по целия свят ще са изправени пред все по-предизвикателна политическа и икономическа среда на световните пазари. В политическата сфера се наблюдава повишаване на протекционистките мерки. Примерите включват Брекзит, чиито последици все още са трудни за прогнозиране по отношение на търговията в ЕС, както и нестабилните и понякога объркващи нови търговски тактики на САЩ.

Това прогнозира международната компания за кредитно застраховане Atradius, която откри свой офис в България и започва да предлага услугите си на българския бизнес. Измеренията на усложнената среда, в която се осъществява мждународната търговия, предполагат риск от забавяния в плащанията между контрагентите и последващи от това ликвидни затруднения. Точно в този сегмент компанията предлага своите услуги и решения, които освен застраховане включват още обосновани рейтингови оценки на купувачи в чужбина, с които българските клиенти могат да се запознаят преди да започнат търговски отношения.

Главният директор „Пазари" в компанията Андреас Теш коментира, че макар и общата икономическа среда да е положителна, на хоризонта се задават нарастващи вътрешни и международни рискове. „На пръв поглед макроикономическите данни изглеждат обещаващи. Но тъй като български фирми изнасят повече от 50% от своите стоки и услуги, зависимостта от ЕС и други международни пазари за износ е значително висока. По този начин се създава доста силна обвързаност между вътрешнопазарните рискове за компаниите и международните политически и икономически предизвикателства", обясни Андреас Теш. Най-сериозно изложени на рисковете според него са компаниите от сектори металургия, транспорт и текстил.

Очакванията на Atradius са, че износителите по целия свят ще са изправени пред все по-предизвикателна политическа и икономическа среда. Причината за това са търговският протекционизъм, който се наблюдава в Брекзит и търговските тактики на САЩ. Друго изражение на тенденцията представлява непрекъснатото и значително изместване на търговските потоци към Китай и други развиващи се азиатски държави и очакванията тази тенденция да се ускорява.

Конкретно за България като рискове компанията открои пазара на труда, както и със социалното благосъстояние, като според анализаторите й, и двете убягват от вниманието на правителството. Силната зависимост на строителния сектор от финансирането на ЕС и от липсата на подготвена и квалифицирана работна ръка са другите специфични за България макроикономически недостатъци.

Прочетена 325 пъти

Станете почитател на Класа