КЗК ще проверява банковия пазар

КЗК ще проверява банковия пазар
  • Автор:  classa
  • Дата:  
    08.03.2018
  • Сподели:

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) ще направи секторен анализ на пазара на предоставяне на банкови услуги от кредитните институции, членуващи в Асоциацията на банките в България (АББ).

Антимонополният регулатор е взел това решение на 1 март, съобщава на интернет страницата си КЗК.

Причината за новото проучване на конкурентността е консолидацията в банковия сектор и измененията в нормативната уредба.
Още по темата
Сделката за Общинска банка бе одобрена от КЗК
КЗК анализира концентрацията между КВС Банк и ОББ
КЗК ще проверява сделката за Ти Би Ай Банк

От КЗК припомнят, че внимателно наблюдават конкурентната среда на този пазар и следят публично достъпните факти и обстоятелства, които имат отношение към правоприлагането на Закона за защита на конкуренцията.

Предишният секторен анализ на конкурентната среда при банкирането на дребно на антимонополната комисия обхвана периода 2006 - първо полугодие на 2008 година.

В решението на КЗК се посочва, че е бил извършен "общ преглед на действащите тарифи за лихвите, таксите и комисионите, прилагани от банките - членове на Асоциацията на банките в България, при предоставянето на услуги към клиенти, публикувани на интернет страниците на съответните банки ".

Това, което установила комисията като информация, поражда "необходимост от по-задълбочено изследване на конкурентността, прозрачността и условията, предлагани от банките при предоставянето на услугите им в периода 2015-2017 г.".

В решението се посочва още, че "в тази връзка допълнително следва да бъде установено съществуват ли бариери пред клиентите при смяна на обслужващата банка при предоставянето на конкретна услуга и евентуално наличие на обвързващи / пакетни продажби и др."

Събраната към момента информация поражда необходимост от ново по-задълбочено изследване на конкуренцията при предлагането на банкови услуги, което да анализира настоящите пазарни процеси и идентифицира евентуални допълнителни мерки, които да допринесат за правилното и ефективно функциониране на конкурентната пазарна среда, аргументират се в комисията, ръководена от Юлия Ненкова.

Прочетена 557 пъти

Станете почитател на Класа