БНБпрогнозира ръст 4.2 %

БНБпрогнозира ръст 4.2 %
  • Автор:  classa
  • Дата:  
    08.03.2018
  • Сподели:

Растежът на реалния БВП в България през 2017 г. се очаква да достигне 4% (3,9% спрямо през 2016 г.). През 2018 г. очакваме той слабо да се ускори до 4.2% след което отново да възлезе на 4% през 2019 г. Това прогнозират експертите на Българската народна банка в най-новото издание на "Икономически преглед" което отразява макроикономически показатели през четвъртото тримесечие на миналата година. В него се анализира икономическата и финансовата ситуация на българската икономика, правят се прогнози за развитието ѝ, като се посочват и рисковете, които могат да влошат показателите.

Пазарни очаквания

За 2018-2019 г. предвиждаме вътрешното търсене да има основен положителен принос за реалния растеж, което ще увеличи вноса на стоки и услуги, показва анализът на експертите на централната банка.

Те пресмятат, че по-бързото нарастване на импорта спрямо експорта на български стоки и услуги ще доведе до отрицателен принос на нетния износ за общия растеж.

Очакванията на централните банкери са през тази и следващата година увеличеното външно търсене да се забави спрямо 2017 г. Те обаче отчитат, че благоприятната икономическа и политическа динамика при основните търговски партньори на България понижава предишната прогноза за несигурност в перспективите за развитието на международната конюнктура.

В БНБ смятат, че въпреки рисковете може да се очаква по-висок растеж за 2017 г. от прогнозираната икономическа активност в базисния сценарий. В изданието на централната банка се посочва, че това може да е следствие от реализиране на по-висок от очаквания растеж на частното потребление и съответно по-голямо увеличение на вътрешното търсене.

Прочетена 530 пъти

Станете почитател на Класа