БНБ разреши вливане на СИБАНК в ОББ

БНБ разреши вливане на СИБАНК в ОББ
  • Автор:  classa.bg
  • Дата:  
    12.01.2018
  • Сподели:

На заседание, проведено на 10 януари 2018 г., Управителният съвет на БНБ взе решение за разрешаване на преобразуването на СИБАНК чрез вливане по реда на чл. 262 от Търговския закон в Обединена българска банка, съобщи централната банка.
Разрешението се издава при договорните условия, че ОББ ще придобие цялото имущество на СИБАНК и ще гарантира спазването на надзорните изисквания, установени в приложимата регулаторна рамка, за защита на интересите на вложителите и другите кредитори на участващите в преобразуването банки.
През миналата година белгийската финансова група КВС, която е собственик на СИБАНК и ДЗИ, придоби ОББ и дъщерното ѝ дружество "Интерлийз" за €610 милиона. Компанията реши да обедини двете банки под бранда ОББ

Станете почитател на Класа