Бизнес климатът спада с 1,9 през август

Общият показател на бизнес климата е спаднал с 1,9 пункта през август в сравнение с предходния месец. Това сочат данните на Националния статистически институт, изготвени след проучване в промишлеността, строителството и сектора на услугите.
Деница Ватева Общият показател на бизнес климата е спаднал с 1,9 пункта през август в сравнение с предходния месец. Това сочат данните на Националния статистически институт, изготвени след проучване в промишлеността, строителството и сектора на услугите. Бизнес климатът в промишлеността пада с 3,7 пункта под нивото си за юли поради умерените мнения и очаквания в предприятията. Мениджърите са оценили благоприятно настоящото ниво на поръчките от чужбина, но очакват повишение на инфлацията. В строителния сектор бизнес климатът също се е понижил с 2,2 пункта. Основната причина за по-лошата прогноза е засилената конкуренция в сектора, твърдят от НСИ. През последния месец все повече мениджъри посочват „несигурната икономическа среда“ и „недостига на работна сила“ като фактори, затрудняващи строителството. Бизнес климатът в търговията на дребно запазва нивото си спрямо юли. Търговците предвиждат запазване обема на продажбите и поръчките към доставчиците. Ситуацията е подобна в сферата на услугите. Мениджърите са притеснени най-много от сериозната конкуренция, но все повече подобряват отношението си към икономическата среда и нормативната уредба. Браншът не предвижда промяна в цените на услугите.

Станете почитател на Класа