Учат как да се ценят кадрите

В продължение на 2 години швейцарски експерти ще обучават български хотелиери в чисто производство (Clean Production) и корпоративна социална отговорност (Corporate Social Responsibility).
В продължение на 2 години швейцарски експерти ще обучават български хотелиери в чисто производство (Clean Production) и корпоративна социална отговорност (Corporate Social Responsibility). Най-накрая човешкият фактор е на път да бъде признат и у нас. Да дадем път и на чистото производство. Засега бизнесът се развива въпреки факта, че много от хотелиерите не знаят как да приложат управление на човешките ресурси, нито чистото производство. Освен това разходите се увеличават непрекъснато, а пазарната цена остава ниска, за да може продуктът изобщо да съществува и да има кой да го плаща за него. Така пари за човешки фактор и за чисто производство не остават. В отговор човешкият фактор емигрира почти изцяло и сега се налага да внасяме. Заради тези грешки на растежа правим изводите си със закъснение: Необходимо е да се снижи себестойността на продукта, за да се минимизират разходите. След това хотелите ще могат да вложат в човешкия капитал – докато все още го има. Първата стъпка е увеличаване на заплащането в сектора и осигуряване на обучение за персонала. Икономиите от чистото и екологосъобразно производство влизат като инвестиция в управлението на човешките ресурси. Въпросът е дали след две години хотелиерите и туроператорите ще знаят повече и за чистото производство, и за потенциала на кадрите.

Станете почитател на Класа