Сова Харис: Влошаване на демокрацията в България - обществените нагласи към Резолюцията на ЕП

Сова Харис: Влошаване на демокрацията в България - обществените нагласи към Резолюцията на ЕП
  • Публикация:  Classa.bg**
  • Дата:  
    22.11.2020
  • Сподели:

Данните са от представително за пълнолетното население на страната проучване, проведено от СОВА ХАРИС в периода 10-15 ноември 2020 г. сред 1000 български граждани. Реализирано е по смесена методика - стандартизирано face-to-face интервю, провеждано в дома на респондента, и телефонно интервю.

Резултатите от проучването показват, че на намесата на Европейските институции в на пръв поглед вътрешните проблеми на България се гледа с надежда за позитивно влияние. Както виждаме от получените данни, основните констатации в Резолюцията на ЕП относно влошаването на демокрацията в България се споделят и от преобладаващото мнозинство от хората в страната. 60% от пълнолетните граждани оценяват Резолюцията като положителен факт.

Известно е, че на съдебната система у нас се гледа като на слабото звено в държавното управление. Реформа в тази сфера се обсъжда вече второ десетилетие. Според мнозинството от хората проблемите не се решават и системата не работи по европейски стандарти. Не е изненада, че според 74% от гласоподавателите системните проблеми в съдебната система продължават.

Щом в България наближават избори, започват да се правят изменения в Избирателня Кодекс. Този модел се превърна в обичайна практика. В обществеността неминуемо остават съмнения, че промените се правят в нечий интерес. Виждаме, е и тази констатация, която гласи, че в промените в изборното законодателство се правят твърде близо до предстоящите избори, се приема като основателна от 71% от пълнолетните грждани.

Според огромното мнозинство от хората, в България липсва прозрачност при разходването на средствата, получавани от Европейския Съюз. Претенциите, набелязани в Резолюцията, че контролът е занижен и съществуват корупционни практики, се споделят от 74%.

Проблемът за свободата на словото се изостря в световен мащаб, като не отминава и България. В сравнение с другите страни, тенденцията за България е негативна. Общественото мнение у нас е разтревожено от този факт - 72% приемат констатацията, че съществува нарастващо влияние на властта в обществените медии и че се разпространява клиентелизъм в частните.

Наличие на полицейско насилие над протестиращи и журналисти у нас намират 65% от гласоподавателите. Така и тази констатация, залегнала в Резолюцията, се приема от мнозинството от гражданите.

Общественото мнение е възприело факта, че проблемът с приемането на Истанбулската Конвенция в България е решен чрез Конституцията на страната. По тази причина мнозинството от хората считат, че ефективно законодателство срещу насилието над жени трябва да се осъществява чрез други законодателни форми. Очевидно вкарването на Истанбулската Конвенция в Резолюцията замъглява проблема и води до повишаване на негативните оценки. Въпреки това, така поставеният въпрос предизвиква разделение в обществото – 41% смятат, че няма основания да се търсят други форми на ефективно законодателство срещу насилието над жени, докато 28% считат, че такива форми са необходими.

Малко повече от половината от пълнолетните граждани у нас (52%) не се ангажират с политическа позиция по отношение на Резолюцията на ЕП за влошаване на демокрацията в България. 37% са тези, които подкрепят позицията на ПЕС спрямо приетия документ, докато подкрепящите ЕНП са три пъти по-малко – около 12%.

Васил Тончев

1проц

 

 

2proc

 

3проц

Станете почитател на Класа